Vyhlášení 2. kola dotačního programu VISK 3 na rok 2021

Zveřejněno: 7.5.2021

Ministerstvo kultury ČR – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2021 2. výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3 - Informační centra knihoven.

VISK 3 - Informační centra knihoven

  • na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů,
  • a pro zapsané spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,

 na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 !!! Uzávěrka: 10. června 2021 !!!

Formuláře a další dokumenty najdete ke stažení na

https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

nebo na

https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-2-vyzvy-vyberoveho-dotacniho-rizeni-visk-3-na-rok-2021-2512.html

 

Upozorňujeme žadatele, že podpořené projekty je nutné zrealizovat a náklady vynaložené na projekt uhradit do 31. prosince 2021, vyúčtování projektu zaslat Ministerstvu kultury do 15. ledna 2022.

PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, Praha 1, vit.richter@nkp.cz  | www.nkp.cz , Tel: +420 603 223 627, 221 663 338

Knihovnám

Program e-mailem

Vytisknout stránku
V bývalé továrně přečti co tě napadne Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz