Vyhlášení dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století pro rok 2021

Zveřejněno: 1.10.2020

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2021 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven:

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

2) Dotační řízení Knihovna 21. století – K 21 (podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, vzdělávání knihovníků)

Přihlášky dle stanovených podmínek adresujte na:

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1,
118 11 Praha 1 – Malá Strana

 

Vše k programům na webu ministerstva  https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

VISK též na: https://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na: https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Bližší informace:                                                              
Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,5,6,7,8,9)
Mgr. Soňa Poláková, tel.: 257 085 357 (VISK 3, K 21)
PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627 (VISK 1,3)

!!! Pozor! Uzávěrka 10. prosince 2020 !!!

 

Knihovnám

Program e-mailem

Vytisknout stránku
Co na víkend? Dobrou knihu. Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz