Nový metodický pokyn Knihovnického institutu ČR v Praze

Zveřejněno: 7.1.2022

Nová metodika pro knihovny, knihovníky a jejich zřizovatle je věnována rekonstrukcím knihoven.

PF 2022

Zveřejněno: 1.1.2022

Změny ve statistice knihoven od roku 2022

Zveřejněno: 8.12.2021

Všechny knihovny čekají v roce 2022 změny většího rozsahu ve vykazování statistiky. Budou se týkat ročního výkazu o knihovně a deníku veřejné knihovny.

Vyúčtování dotací VISK a Knihovna 21. století za rok 2021

Zveřejněno: 8.12.2021

Pokyny k vyúčtování finančních prostředků poskytnutých pro rok 2021 Ministerstvem kultury, oddělením literatury a knihoven na projekty z programu Veřejné informační služby knihoven nebo Knihovna 21. století jsou k dispozici na webu ministerstva.

Roční výkaz o knihovně 2021

Zveřejněno: 1.12.2021

Opět je tu čas bilancování a výkaznictví. Všechny knihovny jsou povinny vyplnit statistický Roční výkaz o knihovně za rok 2021.

Hudební magazín Rolling Stone - online

Zveřejněno: 22.11.2021

Vánoční balíček

Zveřejněno: 3.11.2021

Sbírka Den válečných veteránů

Zveřejněno: 2.11.2021

Festival školní četby 2021

Zveřejněno: 12.10.2021

Vyhlášení dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století pro rok 2022

Zveřejněno: 1.10.2021

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2022 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro podprogram VISK a Knihovnu 21. století.

Program e-mailem

Vytisknout stránku
Devět z deseti knihovnic doporučuje relax s knihou Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz