Hudební oddělení

Hudební oddělení

Hudební oddělení se nachází v 1. patře Centra celoživotního vzdělávání v nové ústřední budově knihovny ve Wonkově ulici. Je to jedna z nejstarších a největších hudebních knihoven v České republice. Můžete si zde půjčit noty, zvukové a audiovizuální dokumenty včetně filmových DVD a mluveného slova, knihy a časopisy věnované hudbě, libreta aj. Oddělení disponuje rovněž bohatou sbírku gramodesek. Nedílnou součástí nabídky je přístup do hudebních databází různého druhu z domova či knihovny. Půjčovna je vybavena studijními stolky, odpočinkovými místy s možností individuálního poslechu CD, multimediálním PC, počítači pro užití online katalogu a veřejného internetu a elektronickými klávesami. V poslechovém sálku a na informačním pracovišti oddělení jsou zařízení pro studijní poslech gramodesek a přehrávek videa s hudební tematikou. 

Novinky k vypůjčení  Hudební databázePořádané akce

Audioknižní tipy

Hudebniny - školy Digitalizace gramodesek

 

 

 • elektronická konference hudebních knihoven (přihlášení na adrese: konferenceho-subscribe@knihovnahk.cz) - návod k přihlášení (PDF)
 • nabídka tematických pořadů a workshopů pro mateřské a základní školy - přehled pořadů
 • absenční výpůjčky hudební literatury, not, kazet, CD, výběrově CD-ROM a filmových DVD
 • absenční výpůjčky audioknih
 • prezenční výpůjčky nejnovějších čísel hudebních časopisů a příruční literatury
 • výpůjčky z jiných hudebních knihoven prostřednictvím meziknihovní a mezinárodní výpůjční služby
 • informace o hudbě, hudebních osobnostech a hudebním životě v regionu
 • tvorba a udržování adresáře hudebních knihoven a přehledu hudebních muzeí a expozic
 • tvorba a udržování seznamu českých hudebních časopisů na internetu
 • rešeršní služby z dostupných zdrojů (vyhledávání informací na požádání)
 • využití multimediálních databází a výukových programů na CD-ROM na místě (300 titulů)
 • bezplatný přístup k internetu
 • bezplatný přístup k celé řadě hudebních databází z domova i z knihovny
 • skenování, kopírování a tisk dle ceníku
 • studijní přehrávání notových materiálů na keybordu
 • individuální poslech CD v odpočinkových místech, který si ovládá čtenář sám
 • studijní poslech gramodesek, kazet a přehrávky videa s hudební tematikou
 • individuální jazykové studium s využitím kurzů na CD aj.
 • externí spolupráce s hendikepovanými spoluobčany
 • lekce knihovnicko-informační výchovy

 

Návod na vyhledávání v online katalogu Tritius - Hudební oddělení (PDF)

 

 

Kontaky a otvírací doba

Fotogalerie hudebního oddělení

Interiér hudebního oddělení - studijní místa, poslechová místa, informační pracoviště.

Studijní místa
Poslechová místa
Informační pracoviště

Vytisknout stránku
Na deprese jedině knihu! Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz