Členství knihovny


Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Logo SKIP

Knihovna města Hrace Králové je institucionálním členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) a řada jejích pracovníků jsou inviduálními členy.

Jde o dobrovolnou profesní a stavovskou organizaci knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter občanského sdružení.
Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.
SKIP sdružuje na 1 500 členů a je organizován na regionálním principu. Má 11 regionálních výborů. Po odborné linii zajišťují činnost sekce (knihovníků trenérů paměti, veřejných knihoven, vzdělávání, zaměstnavatelská), kluby (dětských knihoven, školních knihoven, tvořivých knihovníků, vysokoškolských knihovníků, frankofonní, klub lékařských knihoven) a komise (ediční, pro zahraniční styky).

Knihovna se aktivně podílí zejména na činnosti regionálního výboru SKIP Východní Čechy 08 a klubu dětských knihoven.

Sdružení knihoven České republiky

Logo Sdružení knihoven

Knihovna města Hradce Králové se stala členem SDRUK v dubnu 2017.

Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšným zájmovým sdružením právnických osob, jehož účelem je podpora demokracie zpřístupňováním kulturního bohatství a informačních zdrojů. Členové Sdružení - krajské, městské, vědecké, univerzitní a odborné knihovny: připravují koncepční řešení v doplňování, zpracování a zpřístupňování knihovních fondů, kooperativně zajišťují informační zdroje a jednotný přístup k nim, společně poskytují knihovní služby bez ohledu na jejich charakter či místo ...

International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centers

Logo IAML

Knihovna města Hradce Králové je členem mezinárodní asociace hudebních knihoven, archivů a dokumentačních center - International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centers (IAML).

IAML je asociace založená v r. 1951, všestranně podporující hudební knihovny, má okolo 2000 členů z 45 zemí světa. Hlavní cíle: podpora a propagace činnosti hudebních knihoven, archivů a informačních center, usnadnění vzájemné spolupráce a výměny informací a dokumentů, podpora projektů z oblasti oborové bibliografie a vědy na národní a mezinárodní úrovni, rozvoj standardů v oblasti zpracování hudebních materiálů, podpora dlouhodobého uchovávání hudebních materiálů, vzdělávání pracovníků těchto institucí.

Sdružení uživatelů knihovního systému Lanius 

SKATKnihovna města Hradce Králové je členem Sdružení uživatelů knihovního systému Lanius (SKAT).

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius je zájmovým sdružením právnických osob. Ke vzniku Sdružení dali podnět tvůrci knihovního systému LANius a jeho uživatelé ve snaze racionálně využívat údaje o knihovních fondech členských knihoven - budování souborného katalogu.

Hlavním cílem sdružení je vytvářet, provozovat, šířit a užívat souborný katalog (SKAT) především ve veřejných, ale i v ostatních knihovnách. Dalším předmětem činnosti sdružení je pořádání seminářů, přednášek i akcí, které souvisejí s automatizací knihovnických procesů.

Program e-mailem

Vytisknout stránku
Kousek vesmíru v každé knize Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz