Jak se stát čtenářem?

Prukazka ctenare

Registrovaným čtenářem knihovny může být každý občan ČR, Evropské unie a občan jiných států, v případě Zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké každý občan, který předloží potvrzení od očního lékaře.

V kterémkoli oddělení knihovny vyplníte společně s pracovníkem čtenářskou přihlášku resp. smlouvu a uvedete konkrétní souhlas se zpracováním osobních údajů viz GDPR. Podpisem smlouvy se zavazujete k dodržování knihovního řádu. Po předložení občanského průkazu a zaplacení registračního poplatku obdržíte čtenářský průkaz, který Vás opravňuje k využívání výpůjčních a dalších služeb. Registrační poplatek či případné další poplatky je možno zaplatit kartou nebo na účet knihovny.

K registraci dětí do patnácti let je třeba, aby přihlášku podepsali rodiče nebo jejich zákonní zástupci. Registrace dětí je zdarma.

Právnické osoby si u nás mohou půjčovat dokumenty prostřednictvím pověřené osoby na základě písemného pověření s razítkem a podpisem statutárního zástupce právnické osoby.

Cizinci se musí při registraci prokázat platným cestovním pasem a povolením k pobytu; u občanů Evropské unie postačí občanský průkaz.

Knihy, časopisy a ostatní dokumenty si u nás můžete vybírat dvojím způsobem:

a)      z volně přístupného fondu, vystaveného v půjčovnách;
b)      prostřednictvím on-line katalogu.

Vybrané dokumenty Vám mohou být zapůjčeny prezenčně (ke studiu na místě) nebo absenčně (mimo knihovnu). Absenční výpůjčky jsou možné pouze po předložení čtenářského průkazu.

Specializované části knihovního fondu trvale uchováváme, proto jsou k dispozici ke studiu nebo poslechu jen v prostorech knihovny.

Výpůjční lhůta všech dokumentů je jeden měsíc. Potřebujete-li dokument déle, můžete před uplynutím výpůjční lhůty požádat osobně nebo telefonicky o prodloužení výpůjčky nebo si tituly můžete prodloužit ze svého čtenářského konta sami. Po uplynutí výpůjční doby se vystavujete povinnosti zaplatit poplatky z prodlení.

Pokud je dokument, který potřebujete, právě půjčený jinému čtenáři, můžete si jej zarezervovat elektronicky přes své čtenářské konto nebo v kterékoli půjčovně či emailem nebo telefonicky. Okamžitě po vrácení dokumentu budete vyrozuměni písemně nebo e-mailem, že na Vás dokument čeká. Volné dokumenty si také můžete prostřednictvím online katalogu nechat odložit z poličky. Pracovníci knihovny Vám objednávku připraví a vyrozumí, že je pro Vás připravena.

Údaje o poplatcích za jednotlivé služby knihovny i o sankčních poplatcích najdete v ceníku.

Podrobnější informace Vám rádi podají pracovníci našich půjčoven a specializovaných oddělení.

Pro přístup k veřejnému internetu není nutná registrace čtenáře. V budovách knihovy je k dispozici též wifi připojení.

Program e-mailem

Vytisknout stránku
U nás knihy frčí! Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz