Co nabízíme

Činnost

Knihovna má aktuálně 15 162 registrovaných čtenářů (dětí i dospělých), ti si ročně vypůjčí 686 000 knihovních jednotek. Čtenářů je však podle průzkumu ve skutečnosti mnohem více, neboť přes 60 % registrovaných čtenářů si půjčuje i pro další členy rodiny, přátele atd. Knihovna patří k nejnavštěvovanějším kulturním zařízením v Hradci Králové: ročně přijde do půjčoven, na akce a internet téměř 282 000 návštěvníků.

Rozsáhlý informační aparát knihovny tvoří online katalog, vlastní i cizí databáze, příruční knihovny, fond bibliografií a bibliofilií, hradecensií, databáze na CD-ROMech a veřejně přístupné internetové terminály.

Knihovna publikuje příležitostně tematické bibliografie a informační brožury. Vydala slovník hradeckých spisovatelů pod názvem Literární Hradec Králové, knihu o své historii, dále Literárního průvodce Hradcem Králové a Hradeckou čítanku. Publikace je možno zakoupit v referenčním středisku, u informačního pultu v ústřední budově i na některých pobočkách knihovny.

Knihovna spolupracuje s mateřskými, základními a středními školami, Univerzitou Hradec Králové, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, Tyflocentrem, se spřátelenými knihovnami a mnoha kulturními a vzdělávacími institucemi.

Pořádá mnoho kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost: výstavy, cestopisné přednášky, vzdělávací cykly, autorská čtení, autogramiády, jazyková setkání, komponované hudební pořady, setkání s literaturou pro nevidomé, promítání filmů, koncerty, divadelní představení, projektové dny, tematické workshopy, tréninky paměti aj. Dětem i mladým jsou určeny literární  a tematické besedy, soutěže, celoroční hry, výtvarné dílny, noční akce v knihovně, setkání komiksového klubu, klubu pro mládež, hry a akce mimo budovy knihovny aj. Pro rodiče s malými dětmi vznikly klubíky Bookstart.

Knihovní fond

Fond Knihovny města Hradce Králové má aktuálně více než 530 000 knihovních jednotek. Roční přírůstek v roce 2019 byl přes 20 500 knih, hudebnin, audiovizuálních děl, pomůcek a hraček pro děti a dalších dokumentů.

Skladba knihovního fondu je univerzální.

Beletrii českých autorů i z ostatních národních literatur v českých překladech doplňuje fond beletrie v cizích jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a ruštině, který je k dispozici v ústřední půjčovně – oddělení pro dospělé. Zde je také možno prezenčně studovat specializované archivní fondy: bibliofilie, produkci východočeských nakladatelství, pospíšilovské tisky z 19. století, českou beletrii ve vydáních do roku 1945 atd.

Fond naučné literatury obsahuje dokumenty napříč různými obory, hudební oddělení spravuje vlastní specializovaný fond. V referenčním centru je vyčleněn samostatný fond regionální literatury o městě a okrese Hradec Králové a fond odborné knihovnické literatury.

Knihovna odebírá cca 200 titulů novin a časopisů, celkem téměř ve 450 exemplářích. Fond uchovávaných periodik (vázané ročníky) má více než 4000 svazků.

Ve zvukové knihovně pro nevidomé a slabozraké se nachází cca 6500 titulů zvukových knih.

Hudební oddělení má 46 720 svazků hudebnin a bohatý fond audiovizuálních dokumentů: 16 000 klasických gramodesek, přes 16 300 titulů na CD/CDMP3, 4440 titulů na DVD.

Ve fondech knihovny jsou také elektronické dokumenty na CD-ROMech (1400), mapy a plány.

Informace o jednotlivých titulech a knihovních jednotkách, které se nacházejí v našem knihovním fondu, najdete v elektronickém katalogu (přístupný na internetu i z terminálů umístěných v půjčovnách).

Program e-mailem

Vytisknout stránku
Jsme planetou knih Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz