Německá literatura - online soutěž

Zveřejněno: 2.11.2020

Zpřístupnění digitálních dokumentů v době nouzového stavu

Zveřejněno: 26.10.2020

Národní knihovna ČR usiluje v období nouzového stavu o větší zpřístupnění digitalizovaných knih a časopisů pro potřeby studentů a pedagogů. Zásadní podmínkou pro zpřístupnění plných textů dokumentů chráněných autorským právem je uzavření licenční smlouvy. Díky vstřícnosti kolektivních správců autorských práv Dilia a OOA-S je licenční smlouva pro bezplatné zpřístupnění připravena k podpisu.

Uzavírka knihovny od 22. 10.

Zveřejněno: 21.10.2020

Seznam zrušených akcí od 5.10.

Zveřejněno: 8.10.2020

Díla nedostupná na trhu (DNNT)

Zveřejněno: 7.10.2020

Vyhlášení dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století pro rok 2021

Zveřejněno: 1.10.2020

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2020 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro podprogram VISK a Knihovnu 21. století.

Beethoven at 250

Zveřejněno: 30.9.2020

Program e-mailem

Vytisknout stránku
Co na víkend? Dobrou knihu. Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz