Aktuality

V knihovnickém světě se koná celoročně mnoho odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí, které jsou pořádány různými subjekty v České republice i zahraničí. Knihovny se podle svých možností mohou do těchto akcí zapojit. Přes web Národní knihovny v Praze najdete další knihovnické akce, semináře a vzdělávací akce.

Vyhlášení 2. kola dotačního programu VISK 3 na rok 2021

Zveřejněno: 7.5.2021

Ministerstvo kultury ČR – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2021 2. výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3 - Informační centra knihoven.

Knihovny v covidu

Zveřejněno: 28.4.2021

Předkládáme výsledky neformálního dotazování kolegyně Mgr. Zlaty Houškové k aktivitám knihoven v době koronavirové pandemie.

ALBI - celoroční sleva pro knihovny

Zveřejněno: 26.4.2021

Chcet přilákat do knihovny všechny bez rozdílu věku? Pořiďte do knihovního fondu deskové hry.

 

Výsledky dotačního řízení VISK 3 a K21 na rok 2021

Zveřejněno: 1.4.2021

Dlouho očekávané výsledky dotačního řízení podprogramu VISK 3 a K21 Ministerstva kultury ČR pro rok 2021 byly zvěřejněny.

Krajská knihovnická kampaň na rok 2021

Zveřejněno: 12.3.2021

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové vyhlašuje na rok 2021 ve spolupráci s Knihovnou města Hradec Králové regionální kampaň, tentokrát na téma Čtenářství.

Roční výkaz o knihovně 2020

Zveřejněno: 16.12.2020

Opět je tu čas bilancování a výkaznictví. Všechny knihovny jsou povinny vyplnit statistický Roční výkaz o knihovně za rok 2020.

Knihovny on-line

Zveřejněno: 12.11.2020

Zjistěte, co vám knihovny mohou nabídnout přes internet kdykoliv a kdekoliv. Knihovny jsou v této době uzavřené fyzicky. Virtuálně ale nabízejí nezměrné množství zdrojů a služeb.

Zpřístupnění digitálních dokumentů v době nouzového stavu

Zveřejněno: 26.10.2020

Národní knihovna ČR usiluje v období nouzového stavu o větší zpřístupnění digitalizovaných knih a časopisů pro potřeby studentů a pedagogů. Zásadní podmínkou pro zpřístupnění plných textů dokumentů chráněných autorským právem je uzavření licenční smlouvy. Díky vstřícnosti kolektivních správců autorských práv Dilia a OOA-S je licenční smlouva pro bezplatné zpřístupnění připravena k podpisu.

Vyhlášení dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století pro rok 2021

Zveřejněno: 1.10.2020

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2020 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro podprogram VISK a Knihovnu 21. století.

Týden knihoven 2020

Zveřejněno: 24.8.2020

Týden knihoven proběhne v termínu 5.- 11.10.2020. Vše k akce naleznete na nových webových stránkách https://www.tydenknihoven.cz .

Knihovnám

Program e-mailem

Vytisknout stránku
Nebe, peklo, ráj, u nás ti knihu daj Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz