Aktuality

V knihovnickém světě se koná celoročně mnoho odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí, které jsou pořádány různými subjekty v České republice i zahraničí. Knihovny se podle svých možností mohou do těchto akcí zapojit. Přes web Národní knihovny v Praze najdete další knihovnické akce, semináře a vzdělávací akce.

Roční výkaz o knihovně 2020

Zveřejněno: 16.12.2020

Opět je tu čas bilancování a výkaznictví. Všechny knihovny jsou povinny vyplnit statistický Roční výkaz o knihovně za rok 2020.

Knihovny on-line

Zveřejněno: 12.11.2020

Zjistěte, co vám knihovny mohou nabídnout přes internet kdykoliv a kdekoliv. Knihovny jsou v této době uzavřené fyzicky. Virtuálně ale nabízejí nezměrné množství zdrojů a služeb.

Zpřístupnění digitálních dokumentů v době nouzového stavu

Zveřejněno: 26.10.2020

Národní knihovna ČR usiluje v období nouzového stavu o větší zpřístupnění digitalizovaných knih a časopisů pro potřeby studentů a pedagogů. Zásadní podmínkou pro zpřístupnění plných textů dokumentů chráněných autorským právem je uzavření licenční smlouvy. Díky vstřícnosti kolektivních správců autorských práv Dilia a OOA-S je licenční smlouva pro bezplatné zpřístupnění připravena k podpisu.

Vyhlášení dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století pro rok 2021

Zveřejněno: 1.10.2020

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2020 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro podprogram VISK a Knihovnu 21. století.

Týden knihoven 2020

Zveřejněno: 24.8.2020

Týden knihoven proběhne v termínu 5.- 11.10.2020. Vše k akce naleznete na nových webových stránkách https://www.tydenknihoven.cz .

Nová Koncepce rozvoje knihoven ČR

Zveřejněno: 17.8.2020

V pondělí 17. 8. 2020 vláda schválina "Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030" .

Vyhlášení výsledků dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století pro rok 2020

Zveřejněno: 24.3.2020

Ministerstvo kultury ČR – odbor umění, literatury a knihoven vyhlásilo výsledky výběrového dotačního řízení pro rok 2020 na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona.

Seznamy dětské literatury 2020

Zveřejněno: 23.3.2020

Tápete, zda je určitá kniha vhodná pro dítě v tomto věku? V tom by Vám mohly pomoci naše Seznamy.

Koronavir COVID-19

Zveřejněno: 13.3.2020

I když jsou všechny knihovny zavřené, mají i v těchto časech stále co nabídnout.

Březen měsíc čtenářů 2020

Zveřejněno: 12.2.2020

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje další ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti. Veškeré informace najdete na webu SKIP ČR.

Knihovnám

Program e-mailem

Vytisknout stránku
Máme trendy knihy pro celou rodinu. Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz