Aktuality

V knihovnickém světě se koná celoročně mnoho odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí, které jsou pořádány různými subjekty v České republice i zahraničí. Knihovny se podle svých možností mohou do těchto akcí zapojit. Přes web Národní knihovny v Praze najdete další knihovnické akce, semináře a vzdělávací akce.

Vyhlášení výsledků dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století pro rok 2020

Zveřejněno: 24.3.2020

Ministerstvo kultury ČR – odbor umění, literatury a knihoven vyhlásilo výsledky výběrového dotačního řízení pro rok 2020 na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona.

Seznamy dětské literatury 2020

Zveřejněno: 23.3.2020

Tápete, zda je určitá kniha vhodná pro dítě v tomto věku? V tom by Vám mohly pomoci naše Seznamy.

Koronavir COVID-19

Zveřejněno: 13.3.2020

I když jsou všechny knihovny zavřené, mají i v těchto časech stále co nabídnout.

Březen měsíc čtenářů 2020

Zveřejněno: 12.2.2020

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje další ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti. Veškeré informace najdete na webu SKIP ČR.

Noc s Andersenem 2020

Zveřejněno: 12.2.2020

Je nám líto, ale koronovirus se neptal...

Jubilejní dvacátá pohádková Noc s Andersenem pořádaná Klubem dětských knihoven SKIP ČR.
Více na http://www.nocsandersenem.cz/

Roční výkaz o knihovně 2019

Zveřejněno: 13.12.2019

Opět je tu čas bilancování a výkaznictví. Všechny knihovny jsou povinny vyplnit statistický Roční výkaz o knihovně za rok 2019.

Knihovník/Knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2019

Zveřejněno: 17.10.2019

Ve středu 16. 10. 2019 proběhl ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové slavnostní knihovnický večer spojený s oceněním knihovnické práce.

Vyhlášení dotačního řízení VISK a Knihovna 21. století pro rok 2020

Zveřejněno: 1.10.2019

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2020 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro podprogram VISK a Knihovnu 21. století.

Týden knihoven 2019

Zveřejněno: 1.9.2019

30. 9. – 6. 10. 2019 – Týden knihoven – 23. ročník pořádá SKIP ČR ve spolupráci se spolkem Wikimedia Česká republika. Zapojte se do tvorby Wikipedie!

Březen měsíc čtenářů 2019

Zveřejněno: 1.2.2019

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašujedalší ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti. Veškeré informace najdete na webu SKIP ČR.

Knihovnám

Program e-mailem

Vytisknout stránku
Minimalizujte škody, inspirujte se v knihách Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz