Aktuality

V knihovnickém světě se koná celoročně mnoho odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí, které jsou pořádány různými subjekty v České republice i zahraničí. Knihovny se podle svých možností mohou do těchto akcí zapojit. Přes web Národní knihovny v Praze najdete další knihovnické akce, semináře a vzdělávací akce.

Březen měsíc čtenářů 2019

Zveřejněno: 1.2.2019

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašujedalší ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti. Veškeré informace najdete na webu SKIP ČR.

Roční výkaz o knihovně 2018

Zveřejněno: 14.12.2018

Opět je tu čas bilancování a výkaznictví. Všechny knihovny jsou povinny vyplnit statistický Roční výkaz o knihovně za rok 2018.

Knihovník/Knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2018

Zveřejněno: 12.10.2018

Ve středu 10. 10. 2018 proběhl ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové v letošním roce již desátý knihovnický večer spojený s oceněním knihovnické práce.

Vyhlášení dotačního řízení VISK a Knihovna 21. století pro rok 2019

Zveřejněno: 2.10.2018

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro podprogram VISK a Knihovnu 21. století.

Týden knihoven 2018

Zveřejněno: 1.9.2018

V termínu od 1. do 7. 10. 2018 pořádá SKIP ČR další ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven.

Výsledky dotačních řízení VISK a Knihovna 21. stolení pro rok 2018

Zveřejněno: 16.3.2018

Ministerstvo kultury ČR – odbor umění, literatury a knihoven vyhlásilo výsledky výběrového dotačního řízení pro rok 2018 na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona.

Seznamy dětské literatury 2018

Zveřejněno: 16.3.2018

Tápete, zda je určitá kniha vhodná pro dítě v tomto věku? V tom by Vám mohly pomoci naše Seznamy.

Ochrana osobních údajů (GDPR) - Příručka pro knihovny

Zveřejněno: 7.2.2018

Ochrana osobních údajů dle evropského nařízení (GDPR) se týká i knhioven.

Bookstart - S knížkou do života

Zveřejněno: 1.11.2017

Projekt Bookstart existuje již od roku 1992 v zemích napříč všemi kontinenty. Nyní se mohou zapojit i české knihovny. Tisková zpráva.

Knihovnám

Program e-mailem

Vytisknout stránku
Jsme planetou knih Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz