Služby

Knihovny všech typů poskytují různé druhy služeb, které vedou k získání konkrétní informace nebo dokumentu. Knihovna města Hradce je mimo jiné i koordinačním a integračním centrem knihovnických, bibliografických a informačních služeb veřejných knihoven okresu Hradec Králové.  Nabízíme

  • vzdělávací akce pro knihovníky;
  • metodické návštěvy a konzultace kdykoliv podle potřeby;
  • dodávání výměnných souborů dle smluv, podle možností střediskové knihovny a požadavků knihoven - Pravidla poskytování výměnných souborů;
  • pomoc s revizí knihovního fondu u knihoven, kde končí zákonem daná pětiletá periodicita;
  • pomoc se servisem automatizovaného knihovního systému tam, kde je automatizace;
  • nabídka putovních výstav zdarma;
  • zdarma i možnost zřízení webové stránky.

Knihovny v ČR nabízejí i velké množství služeb virtuálních. Některé jsou pouze pro registované čtenáře, některé pro jakéhokoliv zájemce. Nabídku online služeb knihoven najdete na https://online.knihovny.cz.

Knihovnám

Program e-mailem

Vytisknout stránku
Dodáme každý den novou dávku knižního dobrodružství! Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz