Digitalizace gramofonových desek

Hudební oddělení Knihovny města Hradce Králové disponuje, zejména díky dřívější spoluprací s Hi-fi klubem (organizací Svazarmu) a možnostem nákupu titulů západní provenience z devizových prostředků, velmi obsáhlou a rozmanitou sbírkou gramofonových desek čítající přibližně 15 000 kusů. V roce 2016 byl v rámci knihovny zahájen dlouhodobý (a stále pokračující) projekt spočívající v digitalizaci těchto nosičů. Postupem času se tato činnost začala rozmáhat napříč ČR a bylo tedy nasnadě poskytnout jednotný přístup ke katalogizačním záznamům, čemuž slouží projekt Národní fonotéky.

 Co to je digitalizace?

V souvislosti s gramofonovými deskami se jedná o převod analogového záznamu zvukového nosiče prostřednictvím zvukové karty (analogově-digitálního převodníku) do digitální podoby. Takto získaný záznam je možné dále upravovat pomocí softwarových nástrojů (odstranění praskání, částečné potlačení šumu apod.) a především jej dlouhodobě uchovávat na serverech a dlouhodobých úložištích.

 Proč se digitalizace provádí?

Účelem je především ochrana a zálohování dat (zejména šelakové desky jsou velmi křehké, a tudíž náchylné na poškození) a také možnost zpřístupnění digitalizovaného obsahu širší veřejnosti.

Kde hledat gramofonové desky v rámci Hudebního oddělení a jak lze zjistit, které z nich jsou již zdigitalizované?

Všechny výpůjční jednotky (tedy i gramodesky) mají své katalogizační záznamy, které jsou všem uživatelům volně přístupné prostřednictvím Online katalogu Tritius – gramofonové desky mají vždy před číslem signatury písmeno G (např. G1234). Zda se jedná o zdigitalizovaný titul, pozná čtenář při podrobném zobrazení celého záznamu v online katalogu, kde uvidí přímo odkaz na „Záznam“, případně i na „Obálku“ či „Obsah“ (je-li součástí i nějaký komentář či příloha k danému nosiči).

Záznam jako takový je čtenářům za účelem poslechu dostupný pouze z prostor knihovny, a to z důvodu autorskoprávní ochrany.

 Jak je to s autorskoprávní ochranou ve vztahu k digitalizaci gramodesek?

Dílo je považováno za volné (autorsky nechráněné) uplynulo-li 70 let a více od smrti posledního z autorů/výkonných umělců a zároveň 50 let a více od roku vydání. S ohledem na tuto skutečnost můžeme čtenářům de facto všechny digitalizací pořízené nahrávky prozatím zpřístupnit pouze z prostor knihovny.

 Kde přesně si lze poslechnout gramofonové desky – ať už v originální nebo digitalizované podobě?

Poslech originální gramofonové desky je možný v prostorách Informačního pracoviště Hudebního oddělení, kde Vám (nejlépe po předchozí domluvě) obsluha pultu připraví požadovaný titul i gramofon pro jeho reprodukci. V digitalizované podobě jsou pak gramodesky přístupné prostřednictvím počítače umístěného v prostorách půjčovny Hudebního oddělení.

 Jaké desky digitalizujeme?

Vzhledem k tomu, že bychom rádi postupem času převedli do digitální podoby kompletně celý fond gramofonových desek, provádíme tzv. masovou digitalizaci – tzn. digitalizujeme všechny postupně dle posloupnosti přírůstkových čísel. K roku 2021 bylo zdigitalizováno přibližně 6 000 gramodesek – v rámci tehdejší produkce se tedy pohybujeme zhruba v druhé polovině šedesátých let minulého století. Valnou většinu tvoří dlouhohrající desky s vážnou hudbou, najdou se však i singly s hudbou taneční a třešničkou na dortu může být třeba jazz – níže nabízíme malou ochutnávku...

Symfonické básně a předehry Československý džez 1963 Marlene Dietrich singt

Symfonické básně
a předehry
Dvořák, Antonín, 1841-1904
Nakladatelské údaje: Praha: Supraphon, 1963
Signatura: G5268-70
Zobrazit v Online katalogu

Československý džez 1963
Nakladatelské údaje:
Praha: Supraphon, 1964
Signatura: G5553
Klíčová slova: československý, jazz
Zobrazit v Online katalogu

Die Antwort weiß ganz allein der Wind [Jen vítr ví odpověď]
Dylan, Bob, 1941- (hudba);
Bradtke, Hans, 1920-1997 (text);
Dietrich, Marlene, 1901-1992 (zpěv);
Signatura: G5661.1
Zobrazit v Online katalogu

Vytisknout stránku
Kdo chvíli nečetl, už čte opodál Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz