Knihovní řád zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké

Knihovní řád v audioformě (MP3)

(Příloha č. 7 Knihovního řádu Knihovny města Hradce Králové)

1. Uživatelem zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké se může stát každý zrakově postižený občan města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje po předložení potvrzení očního lékaře o těžké zrakové vadě nebo po předložení průkazu ZTP/P a ZTP.

2. Registrace uživatelů zvukové knihovny je bezplatná.

3. Zvukové knihy jsou půjčovány osobně nebo prostřednictvím zásilkové služby.

4. Pro zasílání zvukových knih i jejich vrácení zpět platí ustanovení poštovního řádu z roku 1967, § 24, str. 67 ... „Zásilky slepeckého tisku jsou osvobozeny od všech poštovních poplatků, vyjímaje letecký příplatek“.

5. Výpůjční doba zvukových knih je 31 dní, v odůvodněných případech může být na základě písemné či telefonické žádosti prodloužena.

6. Uživatelům zvukové knihovny je umožněno zapůjčení prezenčních dokumentů knihovny po nezbytně nutnou dobu k jejich zpracování.

7. Zvukové knihy jsou nahrány na magnetofonových kazetách a kompaktních discích ve formátu MP3 nebo uloženy v interní elektronické databázi k nahrávání uživatelům na jejich paměťová média.

8. Na nové tituly se nevztahuje zákaz půjčování po dobu devíti měsíců.

9. Za vypůjčené tituly přejímá uživatel osobní odpovědnost (vypůjčené kazety a CD je nutno uchovávat v čistém a bezprašném prostředí, uživatel je povinen upozornit na každou závadu, kterou zjistil při používání nebo ji sám zavinil, a to vždy s udáním druhu závady).

10. Po vyposlechnutí celého díla na magnetofonových kazetách je nutno kazety seřadit číselně za sebou a to zleva doprava a nedoposlechnuté kazety přetočit vždy na jejich začátek, tj. vlevo na stranu A.

11. Ztráta vypůjčených zvukových knih bude uživateli předepsána k náhradě ve formě materiálu stejné kvality nebo v jeho ceně.

12. Zvukové knihy jsou určeny pouze pro vlastní potřebu těžce zdravotně postižené osoby, či osob s výše popsaným handicapem.

13. Jejich kopírování, rozšiřování, úpravy, projekce a další formy předvádění jiné než pro domácí účely (výměna, pronájem, půjčování dalším osobám apod.) jsou zakázány a hodnoceny jako porušení autorského zákona.

Vytisknout stránku
Máme trendy knihy pro celou rodinu. Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz