Neprofesionalizované knihovny

B Barchov, Barchůvek, Běleč, Benátky, Blešno, Boharyně
Č Černožice, Čistěves
D Dlouhé Dvory, Dobřenice, Dohalice, Dolní Přím, Dub
H Habřina, Hlušice, Hněvčeves, Hořiněves, Hřibsko, Humburky
CH Chudeřice
J Janovice, Jeníkovice, Jílovice
K Káranice, Klamoš, Kosice, Kosičky, Králíky, Kratonohy, Kunčice
L Ledce, Lejšovka, Levín, Lhota p.L., Libčany, Libníkovice, Librantice, Libřice, Lišice, Lodín, Lochenice, Lovčice, Lužany, Lužec n.C.
M Měník, Mokrovousy
N Nepolisy, Nové Město
O Obědovice, Ohnišťany, Olešnice, Osice, Osičky
P Petrovice, Popovice, Prasek, Praskačka, Probluz, Předměřice n.L., Převýšov
R Radíkovice, Rodov, Roudnice, Rozběřice
S Sedlice, Sendražice, Skalice, Skochovice, Skřivany, Smržov, Stará Skřeněř, Stará Voda, Starý Bydžov, Stěžery, Stěžírky, Stračov, Střezetice, Suchá, Světí, Syrovátka
T Těchlovice, Trávník, Třesovice, Tůně
U Urbanice
V Vinary, Všestary, Výrava, Vysoká n.L., Vysoký Újezd
Z Zadražany, Zachrašťany
Ž Žíželeves

   

Obecní knihovna BARCHOV
adresa Barchov 62 PSČ 504 01
knihovník Jana Štěrbová tel. 495 444 311
knihovna@barchov.cz
https://www.barchov.cz/o-verejne-knihovne-v-barchove-4371/
výpůjční doba čtvrtek 18,00 – 20,00 internet i úterý 18,00 – 20,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna BARCHŮVEK
adresa Barchůvek 51 PSČ 504 01
knihovník Iva Šebelová tel.  
knihovna.barchuvek@seznam.cz
výpůjční doba čtvrtek 17,00 – 18,30
Knihovna je v budově kulturního klubu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna BĚLEČ
adresa Běleč nad Orlicí 22 PSČ 503 46
knihovník Gabriela Dvořáková tel. 495 592 908
knihovna.belec@seznam.cz
http://knihovnabelecno.webk.cz/
výpůjční doba úterý 17,30 – 18,30 internet čtvrtek 18,00 – 20,000
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna BENÁTKY
adresa Benátky 34 PSČ 503 03
knihovník Ludmila Boučková tel.  
knihovnabenatky@seznam.cz
výpůjční doba úterý 17,00 – 19,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna BLEŠNO
adresa Blešno 73 PSČ 503 46
knihovník Josef Kroupa tel.  
blesno@blesno.cz
http://www.blesno.cz/obecni%2Dknihovna/os-2982/p1=2718
výpůjční doba pátek 17,00 – 18,30 internet i pondělí 18,00 – 21,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Místní knihovna BOHARYNĚ
adresa Boharyně 53 PSČ 503 15
knihovník Alena Vítková tel. 498 777 943
knihovna.boharyne@quick.cz
http://knihovnaboharyne.webk.cz/
výpůjční doba pondělí 18,00 – 19,00 středa 18,00 – 20,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna ČERNOŽICE
adresa gen. Svobody 268 Černožice PSČ 503 04
knihovník Jana Grabowská tel. 606 675 359
cernokni@seznam.cz
http://www.cernozice.cz/knihovna
výpůjční doba úterý 16,00 – 19,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna ČISTĚVES
adresa Čistěves 28 PSČ 503 15
knihovník Zuzana Adamová tel.  
knihovna.cisteves@seznam.cz
https://www.cisteves.cz/knihovna-12262/
výpůjční doba středa 17,00 – 19,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Místní knihovna DLOUHÉ DVORY
adresa Dlouhé Dvory PSČ 503 12
knihovník Ludmila Košťálová tel. 602 370 234
knihovna.dlouhedvory@seznam.cz
 
výpůjční doba pondělí 18,00 – 19,00
Knihovna je umístěna v buňce a je v ní i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna DOBŘENICE
adresa Dobřenice 10 PSČ 503 25
knihovník Danuše Kolářová tel. 728 347 941
knihovnadobrenice@seznam.cz
http://dobrenice.webk.cz/  
výpůjční doba středa 16,00 – 19,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna DOHALICE
adresa Dohalice 17 PSČ 503 13
knihovník Jana Lhotská tel. 495 447 795
výpůjční doba úterý 16,30 – 18,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a v budově  je i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna DOLNÍ PŘÍM
adresa Dolní Přím 1 PSČ 503 16
knihovník Václava Blažejová                           tel. 775 041 555
knihovna.dolniprim@seznam.cz
výpůjční doba úterý 16,00 – 18,00
Knihovna je v budově zámku, kde sídlí i obecní úřad.
<< zpět

 

Obecní knihovna DUB
adresa Dub 15, Mžany PSČ 503 15
knihovník Jarmila Čermáková                         tel. 495 447 295
výpůjční doba středa 17,00 – 18,00
Knihovna je v hale soukromého domu knihovnice.
<< zpět

 

Obecní knihovna HABŘINA
adresa Habřina 28 PSČ 503 03
knihovník Drahomíra Valášková tel.  
obecniknihovna.habrina@seznam.cz
https://www.habrina.cz/obecni-knihovna
výpůjční doba pondělí 17,00 – 19,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna HLUŠICE
adresa Hlušice 51 PSČ 503 56
knihovník Marie Pavelková tel.  
hlusiceknihovna@seznam.cz
 
výpůjční doba letní čas  - pondělí 17,00 – 20,00 zimní čas - pondělí 15,00 – 18,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna HNĚVČEVES
adresa Hněvčeves 54 PSČ 503 15
knihovník Mgr.Blanka Domkářová tel. 605 440 733
knihovna.hnevceves@seznam.cz
 
výpůjční doba úterý 17,00 – 18,00 internet i pondělí 18,00 – 20,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna HOŘINĚVES
adresa Hořiněves 73 PSČ 503 06
knihovník Radmila Kozáková tel. 495 426 534
knihovna.horineves@seznam.cz
http://www.knihovnahorineves.webk.cz/
on-line katalog  
výpůjční doba úterý 16,00 – 18,00 středa 9,00 – 10,00 čtvrtek 16,00 – 18,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna HŘIBSKO
adresa Hřibsko 11 PSČ 503 27
knihovník Mgr. Michala Tlučhořová tel.  
hribskoknihovna@volny.cz
výpůjční doba  pátek 17,00 – 18,00
V knihovně je umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna HUMBURKY
adresa Humburky 41 PSČ 504 01
knihovník Helena Gebhartová tel.  
mk.humburky@tiscali.cz
http://www.humburky.cz
výpůjční doba pondělí 15,00 – 18,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna CHUDEŘICE
adresa Chudeřice 31 PSČ 503 51
knihovník Martina Hakenová tel.  495 499 535
chuderice.knihovna@seznam.cz
výpůjční doba pondělí 19,00 – 20,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna JANOVICE
Knihovna byla k 31. 12. 2019 zrušena.                                                                     
<< zpět

 

Obecní knihovna JENÍKOVICE
adresa Jeníkovice 25 PSČ 503 46
knihovník Eliška  Školníková tel.  
knihovna.jenikovice@tiscali.cz
http://knihovnajenikovice.webk.cz/  
výpůjční doba pondělí 16,00 – 19,00 
Knihovna je v budově obecního úřadu a mateřské školky a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Místní knihovna JÍLOVICE
adresa Jílovice PSČ 517 72
knihovník Petra Rezková                    tel. 494 661 805
https://knihovnajilovice.webk.cz/
knihovna.jilovice@seznam.cz
výpůjční doba čtvrtek 17,30 – 18,30
Knihovna je v Obecním domě spolu s poštou.
<< zpět

 

Obecní knihovna KÁRANICE
adresa Káranice 48 PSČ 503 66
knihovník Hana Malá tel. 495 499 521
knihovna.karanice@seznam.cz
http://www.karanice.cz/knihovna.html  
výpůjční doba středa 18,00 – 19,30
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna KLAMOŠ
Knihovna byla k 1. 9. 2020 zrušena.
<< zpět

 

Obecní knihovna KOSICE
adresa Kosice 66 PSČ 503 51
knihovník Irena Brzková tel. 495 499 456
obec@kosice.cz
výpůjční doba středa 18,00 – 19,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna KOSIČKY
adresa Kosičky 1 PSČ 503 65
knihovník Marta Hrdinová tel. 495 499 599
knihovna.kosicky@seznam.cz
http://knihovnakosicky.webk.cz/
výpůjční doba pondělí 16,00 – 19,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna KRÁLÍKY
adresa Králíky 29 PSČ 504 01
knihovník Marcela Vokálová tel. 495 492 689
ob.kraliky@tiscali.cz
http://kraliky.info/
výpůjční doba středa 15,00 – 17,00 internet úterý 17,00 – 19,00 a středa 13,00 – 17,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna KRATONOHY
adresa Kratonohy PSČ 503 24
knihovník Kateřina Pavlíčková tel.  
knihovna.kratonohy@seznam.cz
http://kratonohy.webk.cz/
výpůjční doba pondělí 13,00 - 15,00, čtvrtek 15,00 – 17,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna KUNČICE
adresa Kunčice 59 PSČ 503 15
knihovník Mgr. Ludmila Valešová, Ing. Markéta Fialová tel. 495 441 161
cvc.kuncice@seznam.cz
https://www.kuncice.info/centrum-volneho-casu
výpůjční doba pondělí 16,00 – 18,30
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Místní knihovna LEDCE
adresa Ledce 4, České Meziříčí PSČ 517 71
knihovník Jitka Dědková tel.  
zemankovajitka@seznam.cz
https://www.ledce.cz/sluzby-v-obci
výpůjční doba pondělí 17,00 – 19,00
<< zpět

 

Místní knihovna LEJŠOVKA
adresa Lejšovka 52 PSČ 503 03
knihovník Božena Kašparová tel.  
b.kasparing@seznam.cz
https://www.lejsovka.cz/obec/obecni-knihovna
výpůjční doba sobota 15,00 – 17,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna LEVÍN
Knihovna zrušena.
<< zpět

 

Obecní knihovna LHOTA pod LIBČANY
adresa Lhota p.Libčany 46 PSČ 503 27
knihovník Alena Burdová tel. 495 585 207
 knihovnalhotapl@seznam.cz
https://www.lhotapodlibcany.cz/obec/obecni-knihovna
výpůjční doba čtvrtek 16,00 – 18,00
Knihovna je v přízemí mateřské školky, jihozápadní část a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna LIBČANY
adresa ZŠ Libčany 1 PSČ 503 22
knihovník Ilona Halbrštatová, Hana Hanušová tel.  
knihovna.libcany@seznam.cz
https://knihovnalibcany.webk.cz/
výpůjční doba pondělí 12,45 – 13,30 pátek 17,00 – 19,00
Knihovna je v budově základní školy a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu. Knihovna funguje i jako knihovna školní.
<< zpět

 

Obecní knihovna LIBNÍKOVICE
adresa Libníkovice 40 PSČ 503 46
knihovník Zdeňka Hatinová tel. 495 431 082
knihovna@libnikovice.cz
http://www.libnikovice.cz
výpůjční doba středa 18,00 – 20,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna LIBRANTICE
adresa Librantice 119 PSČ 503 46
knihovník Marie Pelikánová tel. 495 431 218
knihovna.librantice@seznam.cz
http://knihovna.librantice.cz/
výpůjční doba sobota 16,00 – 18,00
Knihovnu najdete uprostřed obce, naproti budovy školy a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Místní knihovna LIBŘICE
adresa Libřice 62 PSČ 503 44
knihovník Eva Hynková tel. 723 245 831
knihovna.librice@seznam.cz
http://knihovnalibrice.webk.cz/ 
výpůjční doba pondělí 17,00 – 19,00 úterý 16,00 – 20,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Místní knihovna LIŠICE
adresa Lišice 9 PSČ 503 51
knihovník Iveta Hovorková tel. 495 486 420
knihovna.lisice@seznam.cz
výpůjční doba pondělí 17,00 – 18,00 internet pondělí a středa 17,00 – 18,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna LODÍN
adresa Lodín 80 PSČ 503 15
knihovník Helena Kotrbachová tel. 776 020 165
knihovnalodin@seznam.cz
https://knihovnalodin.webk.cz/
výpůjční doba čtvrtek 16,30 – 19,30
Knihovna je ve zrekonstuované budově bývalé školy a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna LOCHENICE
Knihovna zrušena.
<< zpět

 

Obecní knihovna LOVČICE
adresa Lovčice 185 PSČ 503 61
knihovník Nikola Loudová tel. 606 675 181
knihovna.lovcice@seznam.cz
http://www.lovcice.eu
výpůjční doba pondělí - čtvrtek 15,00 – 17,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna LUŽANY
adresa Lužany 47 PSČ 503 05
knihovník Ludmila Kozoňová tel.  
knihovna.luzany@seznam.cz
výpůjční doba úterý 17,30 – 20,00 pátek 17,00 – 19,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna LUŽEC nad CIDLINOU
adresa Lužec n.Cidlinou 203 PSČ 503 62
knihovník Jana Janďurová tel. 739 369 724
knihovna.luzecnadcidlinou@seznam.cz; obec.luzec@quick.cz
https://knihovnaluzec.webk.cz/
výpůjční doba sobota 15,30 – 18,30
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna MĚNÍK
adresa Měník 43 PSČ 503 64
knihovník Zdeňka Kamínská tel. 608 782 578
knihovna.menik@seznam.cz
https://menik.webk.cz/pages/kontakty.html
výpůjční doba čtvrtek 16,30 – 20,00 sobota 14,00 – 16,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna MOKROVOUSY
adresa Mokrovousy 18 PSČ 503 15
knihovník Jana Klempárová tel.  
ou@mokrovousy.cz
http://www.mokrovousy.cz/
výpůjční doba pátek 18,00 – 20,00 internet i pátek 15,00 – 20,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna NEPOLISY
adresa Nepolisy 75 PSČ 503 63
knihovník Lucie Vejvodová tel. 495 497 234
knihovnanepolisy@seznam.cz
https://www.nepolisy.cz/zivot-v-obci/obecni-knihovna/
výpůjční doba pondělí 15,00 – 18,00, úterý 8,30 - 11,30, čtvrtek 8,30 - 11,30 a 15,00 – 16,30
Knihovna je v budově obecního úřadu a v budově je i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna NOVÉ MĚSTO nad CIDLINOU
adresa Nové Město n.C. 1 PSČ 503 51
knihovník Jana Vaníčková tel. 733 557 743
knihovna.nm@tiscali.cz
výpůjční doba úterý 12,30 – 13,30 a 16,00 – 17,00
Knihovna je v budově školy a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna OBĚDOVICE
adresa Obědovice 15 PSČ 503 51
knihovník Ing. Martina Klapková tel. 724 189 549
knihovna@obedovice.cz
http://knihovna.obedovice.cz/
výpůjční doba čtvrtek 17,00 – 19,30
Knihovna je v budově hostince U Vavřince (vchod brankou vpravo zezadu) a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna OHNIŠŤANY
adresa Ohnišťany 91 PSČ 503 54
knihovník Ivana Syřišťová tel.  
knihovna.ohnistany@seznam.cz
http://www.ohnistany.cz/obecni-knihovna/
výpůjční doba středa 8,00 – 9,00 a 14,00 – 17,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna OLEŠNICE
adresa Olešnice 44 PSČ 503 51
knihovník Marie Procházková tel.  
knihovna.olesnice@seznam.cz
 
výpůjční doba pátek 17,00 – 20,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a v budově je i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna OSICE
adresa Osice PSČ 503 26
knihovník Lenka Jakoubková tel. -
 knihovna.osice@seznam.cz 
http://www.osice.cz/obcanska-vybavenost/kultura-a-zabava
výpůjční doba sobota 14,00 – 15,00
Knihovna je v samostatné místnosti hasičské zbrojnice.
<< zpět

 

Obecní knihovna OSIČKY
adresa Osičky 19 PSČ 503 27
knihovník Pavla Halberštátová tel. 605 706 360
knihovna.osicky@seznam.cz
http://knihovnaosicky.webk.cz/
výpůjční doba úterý 17,00 – 18,00 (v létě 18,00 – 19,00)  
Knihovna je v budově obecního úřadu a v budově je i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna PETROVICE
adresa Petrovice 104 PSČ 503 55
knihovník Ing.Milan Končický tel.  
koncicky.ing@email.cz
výpůjční doba pondělí 16,00 – 19,00; internet i úterý a pátek 18,00 – 20,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internet.
<< zpět

 

Obecní knihovna POPOVICE
adresa Popovice PSČ 503 15
knihovník Mgr. Eva Černošová                                  tel. 495 401 070
eva.cernosova@centrum.cz
výpůjční doba sobota 9,30 – 11,00
Knihovna je v budově požární zbrojnice.
<< zpět

 

Obecní knihovna PRASEK
adresa Prasek 229 PSČ 504 01
knihovník JUDr. Marie Chladová tel. 776 554 105
knihovna.prasek@seznam.cz
https://knihovna-prasek.cz/
výpůjční doba pátek 16,30 - 18,30
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna PRASKAČKA
adresa Praskačka 12 PSČ 503 33
knihovník Štěpánka Krejsová tel. 732 769 923
knihovnapraskacka@seznam.cz
 
výpůjční doba středa 17,00 – 19,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna PROBLUZ
adresa Probluz PSČ 503 15
knihovník Jana Špačková            tel.  
výpůjční doba pondělí 15,30 – 17,30 pátek 15,00 – 17,30
Knihovna je ve víceúčelovém obecním domě.
<< zpět

 

Knihovna PŘEDMĚŘICE nad LABEM
adresa Školská 279, Předměřice n.L. PSČ 503 02
knihovník Mgr. Jana Kopřivová, Mgr. Iva Němečková tel. 498 771 617, 495 581 126
knihovna.predme@atlas.cz
http://knihovnapredmericenadlabem.webk.cz/
výpůjční doba pondělí 12,50 – 14,50; středa 14,45 – 16,45; čtvrtek 12,50 – 15,20
Knihovna je v budově školy a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna PŘEVÝŠOV
adresa Převýšov 89 PSČ 503 51
knihovník Ivana Jenčeková tel.  
 
http://www.prevysov.cz
výpůjční doba úterý 17,00 – 18,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Místní knihovna RADÍKOVICE
adresa Radíkovice 46 PSČ 503 27
knihovník Jaroslava Hepnerová tel.  
knihovna.radikovice@seznam.cz
výpůjční doba středa 19,00 – 20,00 internet pondělí - pátek 9,00 – 15,00 a středa 18,00 – 20,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna RODOV
Knihovna zrušena.
<< zpět

 

Obecní knihovna ROUDNICE
adresa Roudnice 100 PSČ 503 27
knihovník Ivana Novotná tel. 495 451 449
knihovna.roudnice@seznam.cz
www.knihovnaroudnice.webk.cz
výpůjční doba pondělí 14,00 – 17,00 středa 14,00 – 18,00 pátek 8,00 – 12,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna ROZBĚŘICE
adresa Rozběřice PSČ 503 12
knihovník Věra Kvasničková                                 tel. 495 458 260
výpůjční doba sobota 16,00 – 18,00
Knihovna je ve víceúčelovém obecním domě.
<< zpět

 

Místní knihovna SEDLICE
adresa Sedlice 37 PSČ 503 33
knihovník Lada Fialová tel. 721 616 691
knihovna.sedlice@seznam.cz
výpůjční doba úterý 16,00 – 18,00
Knihovna je v budově mateřské školky a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna SENDRAŽICE
adresa Sendražice 15 PSČ 503 03
knihovník Michala Satranská tel.  
knihovna.sendrazice@seznam.cz
http://knihovnasendrazice.webk.cz/
výpůjční doba pondělí 17,30 – 19,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna SKALICE
adresa Skalice 32 PSČ 503 03
knihovník Marta Havlasová tel.  
knihovna@viap.cz
https://www.skalice.info/knihovna
výpůjční doba neděle 9,00 – 10,30 internet úterý 18,00 – 19,00; sobota 16,00 – 17,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Knihovna SKOCHOVICE
adresa Skochovice PSČ 503 51
knihovník Jindra Teplá                              tel. 728 685 196
výpůjční doba pátek 16,00 – 18,00
Knihovna je v budově bývalé školy.
<< zpět

 

Obecní knihovna SKŘIVANY
adresa Dr.Vojtěcha 39, Skřivany PSČ 503 52
knihovník Radmila Vavřinková tel. 604 666 512
knihovna@skrivany.cz
http://www.skrivany.cz/knihovna/
výpůjční doba pondělí 13,00 – 17,00 čtvrtek 15,00 – 19,00
Knihovna je v Dělnickém domě a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna SMRŽOV
adresa Smržov 11 PSČ 503 03
knihovník JUDr. Ladislava Šulecová                   tel.                              
smrzov@smrzov.cz
výpůjční doba pondělí 18,30 – 19,30
Knihovna je v budově obecního úřadu.
<< zpět

 

Knihovna STARÁ SKŘENĚŘ
adresa Stará Skřeněř PSČ 504 01
knihovník Jan Zámečník tel. 736 425 309
knihovna.staraskrener@seznam.cz
výpůjční doba středa 18,00 – 19,00 sobota 18,00 – 19,00 internet i čtvrtek, pátek, sobota 19,00 – 22,00
Knihovna je ve víceúčelové budově (hasičská klubovna, hospoda) a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna STARÁ VODA
adresa Stará Voda 68 PSČ 503 51
knihovník Lucie Jiroutková tel. 495 499 484
knihovna.staravoda@seznam.cz
http://staravodahk.webk.cz/, 
výpůjční doba úterý 16,30 – 18,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna STARÝ BYDŽOV
adresa Starý Bydžov 13                         PSČ 503 57
knihovník Ilona Trutnovská tel. 495 493 328
http://knihovnastarybydzov.wz.cz/
výpůjční doba pondělí 16,30 – 17,30
Knihovna je v budově obecního úřadu.
<< zpět

 

Obecní knihovna STĚŽERY
adresa Stěžery 71 PSČ 503 21
knihovník Václav Pavlíček tel. 495 453 290
stezeryknihovna@volny.cz
http://stezerskaknihovna.webk.cz/
výpůjční doba pondělí 13,00 - 18,00 středa 13,00 - 18,00 pátek 13,00 – 16,00
Knihovna je v nové budově Centra integrovaných služeb a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu. Knihovna se nachází ve 2. patře, lze se do ní dostat výtahem a je bezbariérová.
<< zpět

 

Obecní knihovna STĚŽÍRKY
adresa Stěžírky 85 PSČ 503 12
knihovník Květa Odvárková                         tel.  
knihovnastezirky@gmail.com
http://knihovnastezirky.webk.cz/
výpůjční doba pondělí 17,00 – 19,00
V knihovně je umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna STRAČOV
adresa Stračov 2 PSČ 503 14
knihovník Irena Tylšová tel.  732 656 271
knihovna@stracov.cz
http://www.stracov.cz
výpůjční doba úterý 17,30 – 19,00
Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu a je v ní i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Místní knihovna STŘEZETICE
adresa Střezetice 78 PSČ 503 12
knihovník Dana Kratochvílová tel.  
knihovna.strezetice@seznam.cz
 
výpůjční doba pátek 19,30 – 20,30 sobota 13,00 – 15,00
Knihovna je v budově hostince a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna SUCHÁ
adresa Suchá PSČ 503 15
knihovník Ing. Dana Vodičková (Andrášová) tel.  605 724 616
knihovnasucha@seznam.cz
výpůjční doba úterý 18,00 – 19,30
Knihovna je v budově bývalé školy.
<< zpět

 

Obecní knihovna SVĚTÍ
Knihovna k 31.3.2014 zrušena.                                                         
<< zpět

 

Obecní knihovna SYROVÁTKA
adresa Syrovátka 69 PSČ 503 27
knihovník Hana Kadavá tel.  
knihovna.syrovatka@seznam.cz
https://knihovnasyrovatka.webk.cz/
výpůjční doba pátek 16,00 – 18,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna TĚCHLOVICE
adresa Těchlovice 18 PSČ 503 27
knihovník Pavla Košťálová tel. 495 585 187
ok-techlovice@seznam.cz
https://www.obectechlovice.cz/obecni-knihovna
výpůjční doba středa 17,00 – 19,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna TRÁVNÍK
adresa Trávník PSČ 503 27
knihovník Marcela Zmarzláková tel.  
knihovna.travnik@seznam.cz
https://www.osice.cz/knihovna/
výpůjční doba neděle 14,00 – 15,00 internet i čtvrtek 18,00 – 19,00
Knihovna je v budově hasičské zbrojnice a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna TŘESOVICE
adresa Třesovice PSČ 503 15
knihovník Petra Pokorná tel.  
knihovna.tresovice@seznam.cz
výpůjční doba sobota 14,00 – 16,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna TŮNĚ
adresa Tůně PSČ 503 15
knihovník Iva Knaiflová tel. 495 441 745
výpůjční doba sudé pondělí léto 17,00 – 18,00; zima 16,00 – 17,00
Knihovna je v budově, kde je i prodejna
<< zpět

 

Místní knihovna URBANICE
adresa Urbanice 44 PSČ 503 27
knihovník Jana Růžová tel. 725 504 789
knihovna@urbanice.cz
http://urbanice.cz/knihovna 
výpůjční doba čtvrtek 15,30 – 18,00
Knihovna je v budově kulturního domu, stanice veřejného internetu funguje na obecním úřad a je k dispozici ve čtvrtek od 18,00 do 20,00 hodin..
<< zpět

 

Obecní knihovna VINARY
adresa Vinary 24 PSČ 503 53
knihovník Edita Krejcarová tel. 495 496 836
knihovnavinary@seznam.cz
 
výpůjční doba pondělí 16,00 – 18,00
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna VŠESTARY
adresa Všestary PSČ 503 12
knihovník Hana Šanderová, Mgr. Anna Tichá tel. 495 458 195
knihovna.vsestary@seznam.cz
https://knihovnavsestary.webk.cz/
výpůjční doba pondělí 13,30 – 14,00; 16,15 – 19,15 čtvrtek 12,30 – 13,30
Knihovna je v budově školy a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna VÝRAVA
adresa Výrava 116 PSČ 503 03
knihovník Denisa Poprachová tel.  
knihovna@vyrava.cz
https://www.vyrava.cz/knihovna
výpůjční doba středa 16,30 – 18,30
Knihovna je v budově obecního úřadu a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

 

Obecní knihovna VYSOKÁ  nad  LABEM
adresa Vysoká nad Labem PSČ 503 31
knihovník Michaela Strnadová tel. 723 829 057
http://www.vysoka-nad-labem.cz/
výpůjční doba středa, pátek 16,00 – 17,30
Knihovna je v budově pošty a stanice veřejného internetu je umístěna v budově obecního úřadu.
<< zpět

 

Obecní knihovna VYSOKÝ ÚJEZD
adresa Vysoký Újezd PSČ 517 71
knihovník Zdenka Horáková                                  tel. 604 536 623
vysuj@volny.cz
výpůjční doba 1. úterý v měsíci 19,00 – 21,00
<< zpět

 

Obecní knihovna  ZADRAŽANY
Knihovna zrušena                                                                      
<< zpět

 

Obecní knihovna ZACHRAŠŤANY
adresa Zachrašťany PSČ 504 01
knihovník Monika Nováková                tel.                      725 081 341                      
knihovna.zachrastany@seznam.cz
http://www.zachrastany.cz/
výpůjční doba úterý 16,00 - 18,00
Knihovna je umístěna v prostorách hostince.
<< zpět

 

Obecní knihovna ŽÍŽELEVES
adresa Žíželeves 42 PSČ 503 03
knihovník Helena Pavlíková tel. 604 253 014
zizeleves@post.cz
http://www.zizeleves.unas.cz/
on-line katalog http://zizeleves.unas.cz/seznam.php?od=0
výpůjční doba úterý 9,00 – 10,00 čtvrtek 16,00 – 18,00
Knihovna je v obecním domě ve středu obce a je v ní umístěna i stanice veřejného internetu.
<< zpět

Knihovnám

Program e-mailem

Vytisknout stránku
Skvělá kniha a lahodné kafíčko jsou u nás samozřejmostí Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz