Zpřístupnění digitálních dokumentů v době nouzového stavu

Zveřejněno: 26.10.2020

Národní knihovna ČR usiluje v období nouzového stavu o větší zpřístupnění digitalizovaných knih a časopisů pro potřeby studentů a pedagogů. Zásadní podmínkou pro zpřístupnění plných textů dokumentů chráněných autorským právem je uzavření licenční smlouvy. Díky vstřícnosti kolektivních správců autorských práv Dilia a OOA-S je licenční smlouva pro bezplatné zpřístupnění připravena k podpisu. Stále ale jednáme s nakladateli sdruženými ve Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který se zatím ke zpřístupnění digitalizovaných knih a časopisů staví odmítavě. Jednání budou pokračovat. Věříme, že nakladatelé pomoc pro studenty a pedagogy podpoří.

V současné době mohou knihovny nabídnout svým uživatelům přístup do Národní digitální knihovny https://www.ndk.cz /, kde jsou k dispozici digitalizované dokumenty z české vydavatelské produkce do roku 1989. Podmínkou je, aby knihovna měla uzavřenou smlouvu a této službě s Národní knihovnou.

V první fázi byly uzavírány smlouvy s vysokoškolskými, vědeckým a krajskými knihovnami a knihovnymi zapojenými do Centrálního portálu knihoven KNIHOVNY.CZ. Jedná se o knihovny, které pro identifikaci svých uživatelů využívají systém eduID.

V současné době vyzýváme k připojení knihovny poskytující regionální funkce knihoven a specializované knihovny.

Návod na postup uzavření smlouvy pro knihovny, které nepoužívají eduID najdete na:

Časopis U nás: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20200312

Seminář muzejních knihovníků: https://www.cz-museums.cz/UserFiles/file/1-1%20Richter_D%C3%ADla%20Nedostp%20Na%20Trhu_09_2020_Tabor.pdf

Podrobné informace o zpřístupnění děl nedostupých na trhu jsou na

https://dnnt.nkp.cz/

PhDr. Vít Richter, generální ředitel Národní knihovny České republiky, Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, Praha 1, vit.richter@nkp.cz  | www.nkp.cz , Tel: +420 221 663 338        

Knihovnám

Program e-mailem

Vytisknout stránku
Vědomostí k moudrosti Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz