Meziknihovní služby

Meziknihovní výpůjční služby (MVS)

 • Knihovna se připojila ke společné službě knihoven - službě Získej, kterou mohou čtenáři v případě zájmu využít i samostatně a objednat si výpůjčku prostřednictvím portálu knihovny.cz.

 

 • Dokumenty, které Knihovna města Hradce Králové nemá ve svém fondu, vám vypůjčí prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiných knihoven.
 • Meziknihovní výpůjční službu poskytujeme registrovaným čtenářům s platným čtenářským průkazem.
 • Nejedná se o zasílání titulů mezi pobočkami Knihovny města Hradce Králové.
 • Za zprostředkování výpůjčky z knihoven České republiky účtujeme poplatek za jeden dokument, viz ceník. Částka je nevratná, je vybírána při objednání dokumentu.
 • Podmínky výpůjčky stanovuje knihovna, která dokument vlastní (výpůjční lhůtu, cenu kopií, případně zda se bude jednat o absenční či prezenční výpůjčku).
 • Na základě dohody se Studijní vědeckou knihovnou v Hradci Králové zprostředkováme bezplatně výpůjčky z této knihovny pro naše čtenáře a naopak.

Naučnou literaturu, beletrii ke studijním účelům, vázané ročníky periodik si můžete vyžádat v ústřední půjčovně – oddělení pro dospělé přímo u obsluhy nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese ustrednipujc@knihovnahk.cz; v e-mailu prosím uveďte:

 • svoje jméno,
 • číslo čtenářského průkazu,
 • druh dokumentu, o který žádáte,
 • jméno autora,
 • název díla,
 • eventuálně též vydavatele a rok vydání.

Odbornou hudební literaturu a noty (nikoliv zvukové nosiče) si můžete vyžádat v hudebním oddělení přímo u obsluhy v půjčovně hudebního oddělení nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese molinova@knihovnahk.cz; v e-mailu prosím uveďte:

 • svoje jméno,
 • číslo čtenářského průkazu,
 • druh dokumentu, o který žádáte,
 • jméno autora,
 • název díla,
 • eventuálně též vydavatele a rok vydání.

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS)

Dokumenty, které Knihovna města Hradce Králové nemá ve svém fondu a nemá je ani žádná knihovna v České republice, vám podle zákona vypůjčí mezinárodní meziknihovní výpůjční službou prostřednictvím pověřené knihovny. Služba je zpoplatněna, řídí se ceníkem pověřené knihovny, která žádá o dokument zahraniční knihovnu (viz ceník). Tuto službu si můžete vyžádat u obsluhy v ústřední knihovně v oddělení pro dospělé a v hudebním oddělení nebo na adresách: ustrednipujc@knihovnahk.cz, molinova@knihovnahk.cz.

Meziknihovní reprografické služby (MRS)

Prostřednictvím MRS poskytuje Knihovna města Hradce Králové papírové kopie článků z časopisů nebo statí ze sborníků, či kopie částí dokumentů, které nejsou ve fondu Knihovny města Hradce Králové. Služba je zpoplatněna, výše poplatku se řídí dle Ceníku Národní knihovny ČR. Tuto službu si můžete vyžádat u obsluhy v referenčním centru, prostřednictvím elektronické služby na adrese infostredisko@knihovnahk.cz.

Mezinárodní meziknihovní reprografická služba (MMRS)

Prostřednictvím MMRS poskytuje Knihovna města Hradce Králové papírové kopie článků z časopisů nebo statí ze sborníků, či kopie částí dokumentů, které nejsou ve fondu Knihovny města Hradce Králové ani ve fondu jiné knihovny v ČR. Služba je zpoplatněna, výše poplatku se řídí dle ceníku pověřené knihovny (viz ceník), která zprostředkuje službu v zahraničí. Tuto službu si můžete vyžádat u obsluhy v referenčním centru, prostřednictvím elektronické služby na adrese infostredisko@knihovnahk.cz.

Výpůjčky jiným knihovnám

Knihovny mají právo vyžádat si z Knihovny města Hradce Králové dokumenty, které nemají ve svých fondech, pro své čtenáře. Zapůjčena bude pouze naučná literatura, beletrie ke studijním účelům, vázané ročníky periodik. Knihovnám okresu Hradec Králové poskytujeme meziknihovní výpůjční službu zdarma. Ostatním knihovnám bude účtován poplatek za zásilku, viz ceník (poštovné a balné).

Knihovny vyplní a zašlou písemně nebo elektronicky žádanku meziknihovní výpůjční služby:

 • oddělení pro dospělé, pokud jde o knihy a vázané ročníky periodik; e-mail: ustrednipujc@knihovnahk.cz,
 • hudebnímu oddělení, pokud jde o knihy o hudbě a noty (nikoliv zvukové nosiče); e-mail: molinova@knihovnahk.cz.

Jakékoli další dotazy rádi zodpovíme na uvedených e-mailových adresách: ustrednipujc@knihovnahk.cz a molinova@knihovnahk.cz.

Vytisknout stránku
Pusťte si knihy do života Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz