Metodické oddělení

Vedoucí: Bc. Kateřina Hubertová
Telefon: 495 075 017, 601 585 962
E-mail: metodika@knihovnahk.cz

Knihovna města Hradce Králové (KMHK) je knihovnou pověřenou Studijní a vědeckou knihovnou HK k výkonu regionálních funkcí. Metodické oddělení KMHK zajišťuje a poskytuje regionální funkce 91 neprofesionalizované obecní knihovně a 7 profesionalizovaným knihovnám.

  • poskytuje poradenskou a konzultační činnost pro základní knihovny
  • vzdělávání pracovníků základních knihoven, pořádání seminářů a porad
  • zajišťuje tvorbu, distribuci a cirkulaci výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcemi
  • pomáhá těmto knihovnám při revizích a aktualizaci knihovních fondů
  • poskytuje pomoc při zpracování statistiky a zprostředkovává základní servis informačních a komunikačních technologií

Tyto činnosti vykonává KMHK sama, nebo prostřednictvím střediskových knihoven. Pět profesionalizovaných knihoven je zároveň knihovnami střediskovými s přenesenou působností některých regionálních funkcí.

Knihovnám

Program e-mailem

Vytisknout stránku
Chytrost i zábava v knihovně se rozdává Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz