Regionální funkce

Regionální funkce knihoven, poskytované podle § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), vycházejí z účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Zaručují občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispívají k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí. Proto je nutné, aby byl jejich výkon celostátně koordinován.

Laicky řečeno velké knihovny pomáhají těm menším. Zaručují tak všem občanům dostupnost a kvalitu těchto služeb. Zajištění regionálních služeb garantuje Královéhradecký kraj ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a díky síti pověřených knihoven na základě smluv o přenesení regionálních funkcí.

Pro okres Hradec Králové je knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí Knihovna města Hradce Králové, která se stará o 91 neprofesionalizovaných a 7 profesionalizovaných knihoven okresu.

Jaké služby jsou v rámci regionálních služeb poskytovány?

Je to metodická a konzultační činnost, nabídka vzdělávání knihovníků, poskytování výměnných souborů; byly připraveny kulturní a vzdělávací pořady pro knihovníky , uspořádány tematické exkurze, přednášky a semináře, vytvořena nabídka možnosti zřízení webové stránky knihovny a na webu spravovány speciální odkazy pro knihovny. Dále je poskytována pomoc při zpracování statistiky i grantových projektů, pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu a při zavádění informačních a komunikačních technologií. Vždy podle momentální situace a potřeb knihoven.

Jednou z poskytovaných a nejvíce využívaných služeb je budování a cirkulace výměnných fondů, které spravují vybrané městské knihovny v rámci svých regionálních funkcí. Regionální výměnné knihovní fondy momentálně obsahují přes 100 000 svazků. Z fondů se vytvářejí soubory, které jsou na určitou dobu půjčovány obecním knihovnám.  Ročně je do obecních knihoven rotačním způsobem distribuováno kolem 30 000 svazků. Každá knihovna obdrží nový soubor minimálně dvakrát ročně. Bez těchto souborů by byla nabídka obecních knihoven mnohde značně omezená.

Knihovnám

Program e-mailem

Vytisknout stránku
Skvělá kniha a lahodné kafíčko jsou u nás samozřejmostí Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz