Virtuální univerzita třetího věku

Virtuální univerzitu třetího věku (VU3V) připravila Česká zemědělská univerzita v Praze a Knihovna města Hradce Králové se stala jedním z jejích konzultačních středisek, aby bylo možno toto studium nabídnout i u nás.

Kde se studuje?
Centrum celoživotního vzdělávání, Wonkova 1262/1a, sálek v odd. pro dospělé, 1. patro

Studuje se

 • společně při sledování připravených videopřednášek v knihovně,
 • doma za použití PC, notebooku či jiných zařízení připojených k internetu.

Poznámka: Těm, kteří nemají doma technické zázemí, jsou samozřejmě k dispozici počítače v knihovně i konzultační pomoc.

Kdo může studovat?

 • osoby se statutem důchodce
 • invalidní důchodce bez rozdílu věku

  Jak se zapojit do studia?
 • přijít na zahájení semestru na úvodní přednášku nebo předem kontaktovat konzultační středisko, tedy Knihovnu města Hradce Králové viz Kontakt
 • vyplnit přihlášku ke studiu, kterou zájemce dostane od tutora/koordinátora kurzu
 • uhradit studijní poplatek za daný kurz

Jak probíhá studium?

 • přednášky probíhají každých 14 dní ve čtvrtek od 10 a 14 h v sálku pro dospělé v 1. patře Centra celoživotního vzdělávání (u úvodního kurzu Astronomie 1x za týden)
 • každý kurz/téma obsahuje celkem 6 přednášek, z nichž každá trvá cca 1 – 1,5 h (kurz Astronomie má pouze 4 h)
 • úvodní kurz Astronomie je povinný, účastníci si ho nevybírají, je pilotní, na něm si účastníci vyzkouší, jak výuka vlastně probíhá
 • studenti společně sledují videopřednášku, kterou jim tutor/koordinátor kurzu pouští na plátno
 • ke kurzům jsou k dispozici výukové materiály dostupné přes internet nebo je možné si je za úhradu nechat vytisknout v knihovně
 • po každé přednášce mohou studenti společně s tutorem o tématu diskutovat a vyplnit test, další test studenti vypracují samostatně doma nebo v knihovně na PC
 • student tak během semestru samostatně vyplní 6 dílčích testů (které může opakovat několikrát) a jeden závěrečný (lze vyplnit pouze jednou)
 • nepovinným úkolem je vypracování eseje na téma právě studovaného kurzu
 • mezi jednotlivými přednáškami je možno studovat individuálně sledováním opakované videopřednášky nebo z výukových materiálů
 • povinností studenta je min 80% účast na společné výuce (je tedy možné se omluvit max. 2x)
 • po absolvování jednotlivých přednášek kurzu bude probíhat Závěrečný seminář a student obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru

Je možné studium přerušit?

 • ano, kdykoli během semestru, před novým semestrem
 • studenti mají možnost pokračovat po přerušení semestru přihlášením před kterýmkoli následujícím semestrem

Ukončení studia

 • po šesti úspěšně absolvovaných kurzech (kurz Astronomie není započítáván) jsou posluchači pozváni na slavnostní promoci do auly ČZU, kde si převezmou Osvědčení o absolutoriu VU3V
 • absolventi cyklu mohou pokračovat dalším studiem

Nabídka kurzů a cena studia

 • cena jednoho kurzu/jednoho semestru se pohybuje v rozmezí 150 – 300 Kč (dříve natočené kurzy mají zvýhodněnou cenu 150 Kč)
 • poplatek zaplatí účastník konzultačnímu středisku/knihovně a ta jej zaplatí České zemědělské univerzitě, která virtuální univerzitu připravila
 • budete si moci postupně dohodou účastníků vybrat kurzy jako Cestování, Čínská medicína v naší zahrádce, České dějiny a jejich souvislosti, Genealogie, Hudební nástroje, Lidské zdraví, Osobní finance, Pěstování a využití jedlých hub a další
 • kompletní nabídka kurzů s podrobnějšími informacemi
 • výběr konkrétního kurzu pro daný semestr proběhne podle hlasování účastníků během úvodních přednášek Astronomie
 • zároveň mohou běžet maximálně 2 různé kurzy

Kontakt pro přihlášení a informace

Vytisknout stránku
Vaše problémy vyřeší kniha od nás Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz