Služby pro sluchově znevýhodněné

Logo pro handicap - neslyšící

Poskytování služeb pro sluchově znevýhodněné navazuje na projekt knihovny Knihovna bez bariér – knihovna pro neslyšící, který byl připraven a realizován v průběhu let 2014-2015 a 2018.
Prostory ústřední budovy a pobočky Moravské Předměstí A jsou vybavené technikou, která odstraňuje bariéry a usnadňuje komunikaci s neslyšícími a vybraní pracovníci ve službách ovládají základy znakového jazyka.

 

 

 

Nabídka služeb

 • videa o knihovně ve znakovém jazyce se slovním komentářem bez titulků
 • videonávod pro vyplnění I. C. E. karty neboli Seniorské obálky
 • on-line katalog
 • absenční a prezenční půjčování specializovaného knihovního fondu
 • absenční půjčování čteček e-knih
 • půjčování e-knih online prostřednictvím portálu Palmknihy.cz
 • informační služby
 • meziknihovní výpůjční služba
 • komunikační technika pro neslyšící a nedoslýchavé (indukční smyčka v přednáškovém sále, přepážkové indukční smyčky, přijímač indukčního signálu, komunikátor Crescendo/Widex)
 • on-line tlumočení do znakového jazyka díky službě Tichého světa (Centrum celoživotního vzdělávání – referenční centrum, pobočka Moravské Předměstí A)
 • zajištění tlumočení vybrané kulturní akce – po domluvě
 • vzdělávací akce, kulturní pořady, konzultace, exkurze po knihovně
 • komiksový klub v ústřední půjčovně v dětském oddělení U Velryby
 • výtvarné dílny pro děti
 • odborně proškolený personál a individuální přístup k uživatelům
 • základní komunikace ve znakovém jazyce

Specializovaný knihovní fond

 • odborná literatura o sluchovém postižení, o životě neslyšících a péči o ně
 • obrázkové knihy
 • časopisy s tematikou neslyšících – Gong
 • CD a DVD ve znakovém jazyce – dostupné v hudebním oddělení knihovny
 • DVD s českými titulky – dostupné v hudebním oddělení knihovny
 • komiksy pro děti i dospělé – dostupné v oddělení pro děti a v oddělení pro dospělé v ústřední budově i na pobočkách knihovny

Dokumenty

 • Výběr literatury na téma sluchové postižení (WORD / PDF)
 • Zásady komunikace a pomoci sluchově znevýhodněným (WORD / PDF)

 

Realizované projekty

 • Knihovna jako místo pro všechny (2018): projekt byl finančně podpořen opět Elektrárnou Opatovice. Zahrnoval zajištění 3 malých pohádkových představení s prvky znakového jazyka pro mladší i starší děti a vyučující ze ZŠ a MŠ pro neslyšící Štefánikova v Hradci Králové v prostorách knihovny. Nové "Knižní představení" připravily neslyšící a nedoslýchavé studentky JABOK, obor dramatika pro neslyšící.
 • Knihovna bez bariér – knihovna pro Neslyšící (2015): projekt byl podpořen z programu K21 Ministerstva kultury viz Projekty. Zahrnoval výuku základů znakového jazyka pro knihovníky z různých oddělení (výuka dále pokračuje) a nákup komunikačních pomůcek. 
 • Knihovna bez bariér – knihovna pro Neslyšící (2014): projekt byl finančně podpořen Elektrárnou Opatovice. Zahrnoval např. realizaci speciálního pantomimického představení s prvky znakového jazyka pro děti a vyučující ze ZŠ a MŠ pro neslyšící Štefánikova v Hradci Králové. "Knižní představení" připravily neslyšící a nedoslýchavé studentky JABOK, obor dramatika pro neslyšící. Další aktivity v rámci projektu: vytvoření videí o službách knihovny ve znakovém jazyce, nákup odborné literatury, CD/DVD ve znakovém jazyce a komiksů.

 

Užitečné adresy

Komunikační pomůcky pro neslyšící v knihovně

Zdroj obrázků: www.widex.cz

Přepážková indukční smyčka
Komunikátor Crescendo
Přijímač indukčních signálů

Vytisknout stránku
Nebe, peklo, ráj, u nás ti knihu daj Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz